Formula Test-Resultaten

Gepubliceerd op 14 februari 2019 om 22:04

Formula is nog vol in ontwikkeling. Afgelopen week hebben wij een fieldtest gedaan onder de leerlingen van OBS het volle leven. Groepen 3, 5 & 7 hebben het spel getest en de eerste resultaten zijn positief! Het spel was niet alleen een succes bij de leerlingen (6-11 jaar) maar ook bij de leerkrachten, we hebben dan ook zeer waardevolle feedback gekregen die we kunnen verwerken in het spel.

tabel met antwoorden van kinderen

We wilden weten of het spel leuk werd gevonden. Maar liefst 45% van de kinderen geeft aan rekenen niet leuk te vinden. Echter, 88% wil het spel graag nog een keer spelen. De kinderen geven ook aan dat ze het niet alleen op school, maar ook thuis graag willen spelen. Formula = rekenen, maar dat hebben ze blijkbaar maar deels door. Overigens denkt het overgrote merendeel van de kinderen dat hun ouders het spel leuk zullen vinden (en dat denken wij ook).                                          

In alle klassen ontplofte een bom van energie. “Er ontstond enorme betrokkenheid en enthousiasme, alle kinderen, de goede én de wat minder goede rekenaars, deden actief mee, hielpen elkaar en leerden zo ook van elkaar”, aldus leerkracht Linde (groep 5)

 

tabel met antwoorden van kinderen

“Alle kinderen, de goede én de wat minder goede rekenaars, deden actief mee, hielpen elkaar en leerden zo ook van elkaar.”

                                                                                                       - Linde (groep 5)

Vooraf gaf slechts 46% aan zichzelf goed te vinden in rekenen. Na het spelen van een paar potjes, vond 61% dat ze goed waren in Formula. De conclusie die wij hieruit trekken is dat het zelfvertrouwen om te rekenen enorm toeneemt.

Het viel op dat er heel goed werd samengewerkt. We speelden het spel met open kaarten zodat iedereen elkaars kaarten kon zien. Als iemand moeite had om te spelen werd er gevraagd en ongevraagd geholpen door de anderen.

De feedback van de juffen was zeer positief. De betrokkenheid, het samenwerken en het continu rekenen wordt gezien als sterke punten van het spel. “De kinderen vinden het zichtbaar leuk om te spelen en het is fantastisch hoe snel de creativiteit met getallen en het zelfvertrouwen om te rekenen toeneemt”, aldus leerkracht Dieuwke (groep 3). “Ik zou het zeker in de klas willen hebben. Als onderdeel van een rekencircuit, als tussendoortje of als extraatje voor kinderen die eerder klaar zijn. Daarnaast zie ik mogelijkheden om specifieke vaardigheden extra te oefenen, zoals vermenigvuldigen, delen of sommen met breuken”, aldus leerkracht Annelies (groep 7).

 

“Ik zou het zeker in de klas willen hebben. Als onderdeel van een rekencircuit, als tussendoortje of als kinderen eerder klaar zijn.”

                                                                                                           - Annelies (groep 7)

De leerkrachten vonden wel dat veel kinderen voor de “makkelijke” sommen gingen. Dit helpt wel met het automatiseren van sommen en vergroot het inzicht in en de creativiteit met getallen, maar is niet erg uitdagend. 

Dit zou ondervangen kunnen worden door specifieke opdrachten mee te geven, bijvoorbeeld dat optellen en aftrekken niet mag, maar vermenigvuldigen en delen wel. De mogelijkheden hiervoor zijn overigens goed uitvoerbaar en wij zullen meerdere opties op onze site gaan delen en iedereen vragen om hun methodes te delen.

 

Foto van spel dat gespeeld wordt

“Er gaat altijd zoveel kennis verloren in de vakantie. Door Formula te spelen zou de vakantie wel eens goed kunnen zijn voor de rekenvaardigheden...”

- Dieuwke (groep 3)

De leerkrachten zouden ook graag zien dat de kinderen het in de vakantie met hun ouders gaan spelen. 

 

Wij zijn dankbaar dat we Formula mochten testen bij Dieuwke, Linde en Annelies. We gaan nu verder met de volgende stappen om het product op de markt te kunnen zetten. Ons streven is dat Formula voor de meivakantie verkrijgbaar zal zijn.

 

 

 

* De testen vonden plaats in groep 3, groep 5 en groep 7 van OBS het Volle Leven in Den Haag begin februari 2019 onder leiding van Studio Calico.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.